Υπηρεσίες


Το γραφείο μας υποστηρίζει υπεύθυνα και ποιοτικά κάθε είδους επιχειρήσεις, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωση κάθε λογιστικού, φορολογικού και οικονομικού θέματος.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Με την πολυετή εμπειρία του και την πλήρη γνώση της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες σε όλων των κατηγοριών βιβλία, είτε στην έδρα της επιχείρησης σας είτε στο γραφείο μας…

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Ως γνωστό στη χώρα μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει μόνιμο φορολογικό καθεστώς. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να κάνουν σωστή πρόβλεψη και προγραμματισμό λόγω, αφενός μεν της πολυνομίας, αφετέρου δε των διαρκών αλλαγών των σχετικών νόμων και διατάξεων…

Εργατικά-Ασφαλιστικά

Πλέον και στην χώρα μας τείνει να καθιερωθεί η διεθνής πρακτική ανάθεσης της διαχείρισης της Μισθοδοσίας σε εξωτερικό συνεργάτη. Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα αυτής της πρακτικής, είναι ότι επιτρέπει στην επιχείρηση να επικεντρώνεται στο βασικό αντικείμενο εργασίας της, χωρίς να δαπανά χρόνο και πολύτιμους πόρους…

Συμβουλευτική

Με τη σημαντική πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων λόγω της υποκατανάλωσης, τις αυξανόμενες οφειλές σε τράπεζες, προμηθευτές και δημόσιο ταυτόχρονα με την άρνηση των τραπεζών για παραιτέρω χρηματοδοτήσεις διαμορφώνεται καθημερινά μια δυσάρεστη εικόνα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις…

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε