Συμβουλευτική
Αντιμετωπίζουμε προκλήσεις σε ιδιωτικό και επαγγελματικό τομέα, ως προς την ανάπτυξη, την εταιρική διακυβέρνηση και την αποδοτικότητα σας.
Νομικά
Υπεύθυνοι συνεργάτες, με συνεχή ενημέρωση στις διαρκώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίοι λειτουργούν αποκλειστικά για το δικό σας όφελος.
Εργασιακά-Εργατολογία
Η διεθνής πρακτική ανάθεσης διαχείρισης της μισθοδοσίας σε εξωτερικό συνεργάτη τείνει να καθιερωθεί στην χώρα μας και η επιχείρηση μειώνει χρόνο και πολύτιμους πόρους.
Φοροτεχνικά Θέματα
Εξειδικευμένο φοροτεχνικό προσωπικό σας καθοδηγεί υπεύθυνα και προλαμβάνει δυσάρεστες συνέπειες φορολογικών ελέγχων.
Λογιστική Διαχείριση
Με πολυετή εμπειρία σε λογιστική και φορολογική νομοθεσίας, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες & λύσεις σε όλων των κατηγοριών βιβλία.