Ιστορικό


Η Tax Contact εδρεύει στην Αθήνα από το 1995 με γραφεία στην Ηλιούπολη.
Παρέχει υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις σε μεγάλες – μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε ιδιώτες.

Με την πολυετή της εμπειρία και το εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό που διαθέτει, παρέχει ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για κάθε επενδυτικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια υλοποίησης, αξιοποιώντας με τα αντίστοιχα εργαλεία όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους.

Στόχος της εταιρίας τα τελευταία 20 χρόνια είναι η συνεχής βελτίωση της απόδοσης των οικονομικών αποτελεσμάτων των πελατών της, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση πραγματικής αξίας σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της επιχείρησης.

Παρακολουθώντας, τις εξελίξεις της αγοράς παρέχει επίσης εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία, ώστε να καταστούν βιώσιμες και ανταγωνιστικές.

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική αντίληψη περί μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Η άποψη που ήθελε τον επαγγελματία ή την επιχείρηση να γνωρίζει νομική, λογιστική, οικονομικά και ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει παρέλθει και σε αυτό συνετέλεσε η οικονομική κρίση και το ασταθές περιβάλλον.

Αιφνιδίως ο επιχειρηματίας βρέθηκε πλαισιωμένος από οξύτατο ανταγωνισμό, από ταχείες και βαριές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο (περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και άλλοι όροι), από ραγδαίες μεταβολές στη φορολογία – με ατελείωτες πλέον παραμέτρους – ενώ αναδείχθηκε η αδυναμία γνώσεων σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων & δικτύων. Στην Tax Contact επανδρώνουμε στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις και πολυετή εμπειρία στο χώρο

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε