Συμβουλευτική


Μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναγνωρίζουμε τις ανάγκες σας και προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις, τις οποίες είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε άμεσα και αποτελεσματικά.

Στην εποχή μας, η οποία μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποκτούν εξαιρετική σπουδαιότητα για την επιτυχή ολοκλήρωση και αποτελεσματική εφαρμογή των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών στρατηγικών. Στόχος της Tax Contact δεν αποτελεί απλά και μόνο η εφαρμογή μιας επιχειρηματικής απόφασης ή στρατηγικής αλλά, η εκλογίκευση των προβληματισμών των πελατών μας, η καταγραφή των πραγματικών τους αναγκών και η ένταξή τους στα καλύτερα δυνατά προγράμματα εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης.

Ενδεικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες μας:

 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
 • Οργάνωση και Υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών
 • Οργάνωση Ταμειακού προγραμματισμού
 • Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
 • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων
 • Οργάνωση Διαδικασίας Προϋπολογισμού
 • Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
 • Υπηρεσίες Εργατολόγου – Φοροτεχνικού

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναγνωρίζουμε τις ανάγκες σας και προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις, τις οποίες είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε άμεσα και αποτελεσματικά.

Στην εποχή μας, η οποία μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποκτούν εξαιρετική σπουδαιότητα για την επιτυχή ολοκλήρωση και αποτελεσματική εφαρμογή των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών στρατηγικών. Στόχος της Tax Contact δεν αποτελεί απλά και μόνο η εφαρμογή μιας επιχειρηματικής απόφασης ή στρατηγικής αλλά, η εκλογίκευση των προβληματισμών των πελατών μας, η καταγραφή των πραγματικών τους αναγκών και η ένταξή τους στα καλύτερα δυνατά προγράμματα εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης.

Ενδεικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες μας:

 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
 • Οργάνωση και Υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών
 • Οργάνωση Ταμειακού προγραμματισμού
 • Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
 • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων
 • Οργάνωση Διαδικασίας Προϋπολογισμού
 • Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
 • Υπηρεσίες Εργατολόγου – Φοροτεχνικού

Η Οικονομική και Διοικητική Συμβουλή σε επιχειρήσεις αφορά στην έρευνα, την ανάλυση τον σχεδιασμό και τελικώς την γνωμοδότηση επί συγκεκριμένων ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής διαδικασίας. Το εύρος τέτοιων ζητημάτων ποικίλει, από τις πωλήσεις έως την χρηματοδότηση και από την διαχείριση της καινοτομίας έως την εξυγίανση των προβληματικών επιχειρηματικών μονάδων. Η μεγάλη διαφορά με την εξωτερική ανάθεση έγκειται στο γεγονός ότι η συμβουλευτική δεν έχει εκτελεστικό παρά μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα

Οι σύμβουλοί μας προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες ικανές να βοηθήσουν τους πελάτες μας, είτε αυτοί δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, να αντιμετωπίσουν προκλήσεις αποτελεσματικά ως προς: την ανάπτυξη, την εταιρική διακυβέρνηση και την αποδοτικότητα τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε
Η Οικονομική και Διοικητική Συμβουλή σε επιχειρήσεις αφορά στην έρευνα, την ανάλυση τον σχεδιασμό και τελικώς την γνωμοδότηση επί συγκεκριμένων ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής διαδικασίας. Το εύρος τέτοιων ζητημάτων ποικίλει, από τις πωλήσεις έως την χρηματοδότηση και από την διαχείριση της καινοτομίας έως την εξυγίανση των προβληματικών επιχειρηματικών μονάδων. Η μεγάλη διαφορά με την εξωτερική ανάθεση έγκειται στο γεγονός ότι η συμβουλευτική δεν έχει εκτελεστικό παρά μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα

Οι σύμβουλοί μας προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες ικανές να βοηθήσουν τους πελάτες μας, είτε αυτοί δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, να αντιμετωπίσουν προκλήσεις αποτελεσματικά ως προς: την ανάπτυξη, την εταιρική διακυβέρνηση και την αποδοτικότητα τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε