Νομικά


Οι εξελίξεις το τελευταίο χρονικό διάστημα απαιτούν γνώση και υπεύθυνους συνεργάτες, με συνεχή ενημέρωση στις διαρκώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις. Συνεργάτες οι οποίοι λειτουργούν αποκλειστικά για το δικό σας όφελος…