Πιστοποίηση


Η Tax Contact έχει λάβει από το 1993 πιστοποίηση Άδειας Α’ Τάξης Οικονομολόγου-Φοροτεχνικού για την ποιότητα των παρεχόμενων απ’ αυτήν υπηρεσιών.

Επίσης η εταιρεία είναι πιστοποιημένη για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της, με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για έργα που αναλαμβάνει και υλοποιεί στον Ιδιωτικό και Επιχειρηματικό τομέα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.