Φοροτεχνικά Θέματα


Τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει μόνιμο φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις δε μπορούν να κάνουν σωστή πρόβλεψη και προγραμματισμό λόγω αφενός μεν της πολυνομίας, αφετέρου των διαρκών αλλαγών των σχετικών νόμων και διατάξεων.

Οι επιχειρήσεις είναι αναγκαίο να συνεργάζονται με έμπειρα, αξιόπιστα και πλήρως ενημερωμένα φοροτεχνικά γραφεία ώστε το εξειδικευμένο φοροτεχνικό προσωπικό να καθοδηγεί υπεύθυνα και να προλαμβάνει δυσάρεστες συνέπειες φορολογικών ελέγχων όπως πρόστιμα, προσαυξήσεις και πρόσθετους φόρους.

 • Φορολογικός σχεδιασμός, στρατηγική και Φοροτεχνική υποστήριξη.
 • Ειδικός φορολογικός σχεδιασμός συνδυαστικά με το αντικείμενο.
 • Έλεγχος εναρμόνισης με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
 • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι για εντοπισμό τυχόν παραλείψεων.
 • Ίδρυση – Μεταβολές – Διακοπές Επιχειρήσεων.
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις & Απορροφήσεις Επιχειρήσεων.
 • Υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους.
 • Εργασίες σύνταξης και τήρησης πρακτικών ΓΣ – ΔΣ κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων.
 • Δημοσιεύσεις των οικονομικών καταστάσεων.
 • Κάλυψη υποστήριξης για αποτίμηση – εξαγορά επιχειρήσεων.
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων
 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
 • Εσωτερικός φορολογικός έλεγχος για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων
 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • Δηλώσεις Φορολογίας Κεφαλαίου (Φόρου μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας κλπ).
 • Επιμέλεια και υποστήριξη προσφυγών σε φορολογικά δικαστήρια.

Στο πλαίσιο των πρωτόγνωρων αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας παρέχουμε έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση

Στοχεύουμε στην αναγνώριση αποδοτικών φορολογικών δικαιοδοσιών για την διάρθρωση της επιχειρηματικής δράσης των πελατών μας, παράλληλα με την μείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης

Αναλαμβάνουμε την ίδρυση και διαχείριση εταιρειών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την εξεύρεση λύσεων σε φορολογικά ζητήματα

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε