Εταιρεία


Ο Ευάγγελος Ζαχαράκης δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας στο χώρο των λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών από το 1990 σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδρύματα.

Το έτος 1993 πιστοποιήθηκε με Άδεια Α’ Τάξης Οικονομολόγου-Φοροτεχνικού για την ποιότητα των παρεχόμενων απ’ αυτήν υπηρεσιών. Το ­­­­1995 ιδρύει την Tax Contact, εταιρεία Λογιστών, Φοροτεχνικών και Συμβούλων Επιχειρήσεων με αδιάλειπτη και συνεπή δραστηριοποίηση στην εγχώρια και Ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, έχει αναπτύξει συνεργασία με την εταιρεία λογιστών και ορκωτών ελεγκτών SOL, με επίσημα διαπιστευμένα γραφεία σε Γαλλία, Βαλκάνια, Κύπρο και Ελλάδα.

Το ανθρώπινο δυναμικό μας στελεχώνεται από  συνεργάτες εξειδικευμένους σε θέματα λογιστικής, φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Η μακρόχρονη συνύπαρξη συνεργατών της Tax Contact, συμβάλλει στην ανάπτυξη σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης. Δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες, για την εύρυθμη λειτουργία των οικονομικών οντοτήτων  στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μέσα από τη χρησιμοποίηση των πλέον άρτιων και πάντοτε άμεσα ενημερωμένων για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της λογιστικής επιστήμης μεθόδων, στοχεύουμε στην ολόπλευρη κάλυψη του πελατολογίου μας απέναντι σε κάθε είδους απαιτήσεις και εξελίξεις της σύγχρονης νομοθετικής και επιχειρηματικής πραγματικότητας.Στελεχωμένη από αξιόπιστους, εξειδικευμένους ανά κλάδο επαγγελματίες και σε συνεργασία με διεθνείς, διαπιστευμένους οίκους του εξωτερικού, η Tax Contact προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφόρηση και τεχνικές οι οποίες ήταν μέχρι σήμερα διαθέσιμες μόνο σε μικρό αριθμό επιχειρήσεων.

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην συνεχή επιμόρφωση των συνεργατών μας και στην χρήση σύγχρονων συστημάτων επίβλεψης και επικοινωνίας φροντίζοντας έτσι να  ενημερώνουμε τους πελάτες μας, άμεσα και αξιόπιστα.

Παρέχοντας την υψηλότερη δυνατή αναλογία κόστους προς ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, έχουμε εξασφαλίσει επί σειρά ετών τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των συνεργαζόμενων με εμάς, γεγονός που μεταφράζεται τόσο σε σταθερές εμπορικές σχέσεις, όσο και σε ανεπιφύλακτες συστάσεις προς τρίτους για την αξιοπιστία και την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα του έργου μας.

  • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
  • Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Οικονομολόγων-Φοροτεχνικών.
  • Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Επιθυμία μας είναι να κάνουμε την καθημερινότητα των επιχειρήσεων ευκολότερη και απλούστερη.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε.